NLFR

Platform over architectuur, interieur- & landschapsarchitectuur
Meer renovaties in coronajaar 2020
Bron: renovatieonderzoek Essencia Marketing 2020

Meer renovaties in coronajaar 2020

Meer dan de helft van de huiseigenaars heeft door of tijdens de coronaperikelen klus- of renovatiewerken uitgevoerd die oorspronkelijk niet voorzien waren of kleinschaliger begroot waren.

Ligt het aan de lockdown die ervoor zorgde dat mensen meer thuis waren, hebben de verschillende klimaatprogramma’s de Belgische burger eindelijk wakker geschud of moeten we toch vooral kijken in de richting van de subsidieprogramma’s voor renovatie? Vast staat alleszins dat er in 2020 duchtig aan ons gebouwenpatrimonium is gewerkt. De bouwsector is daarmee een van de weinige sectoren die – althans tot dusver – geen negatieve gevolgen van de COVID-pandemie heeft ondervonden.

Uit het onderzoek van Essencia naar renovatiewerken bij 4.500 Belgische huiseigenaars kwamen heel wat interessante bevinden naar boven. Zo bleek dat 58% van de huiseigenaars klus- of renovatiewerken heeft uitgevoerd die oorspronkelijk niet voorzien waren of kleinschaliger begroot waren. 9% hiervan geeft aan juist door corona meer budget te hebben kunnen spenderen. 17% haalt dan weer aan door corona zelf aan de slag te zijn gegaan in plaats een vakman in te schakelen.

Daar staat dan tegenover dat 37% in 2020 de geplande klus- of renovatiewerken heeft uitgesteld. 14% daarvan gaf daarvoor de economische onzekerheid als reden aan, 10% gezondheidsproblemen binnen het gezin of de familie en de overige 13% stelde de werken uit omdat er geen vakman beschikbaar bleek.

Vooral zonnepanelen en buitenaanleg

Buitenaanleg en het plaatsen van zonnepanelen bleken de twee grootste stijgers. Die evolutie kan duidelijk gelinkt worden aan respectievelijk de verplichte ‘staycation’ en subsidies voor energiebezuiniging.

Opvallend is dat er enkel in Vlaanderen meer zonnepanelen werden geplaatst in 2020 in vergelijking met het jaar ervoor (+3,9%), vooral binnen de groep jonger dan 40 was die stijging merkbaar (+7,4%). In Wallonië is het aantal huiseigenaars dat zonnepanelen plaatste met 0,5% afgenomen.

Binnen energiezuinige werken stegen niet alleen de plaatsing van zonnepanelen (+2,4%), maar ook de aankoop van andere hernieuwbare energiebronnen, zoals de warmtepomp en de zonneboiler. Die cijfers tonen aan dat de bouwsector, die vaak met de vinger wordt gewezen als het gaat over de klimaatproblemen, steeds meer en beter bijdraagt aan de oplossing ervan.

Hoe jonger, hoe belangrijker prijs maar ook levensduur

De groep jonger dan 40 telt relatief gezien (en niet geheel verrassend) de meeste verbouwers en ook die hebben ‘geprofiteerd’ van extra ‘coronatijd’. Meer dan de helft van de huiseigenaars in die groep heeft in 2020 in of aan zijn huis gewerkt. Het gemiddeld besteed bedrag lag zelfs 24% hoger dan in 2019.

De belangrijkste beslissingscriteria bij de keuze van bouwmaterialen in deze groep zijn prijs (28%) en levensduur van het (bouw)materiaal (21%). De kostprijs van het totale project drukken, doen de -40-jarigen door zoveel mogelijk werken zelf uit te voeren (60%) en subsidies aan te vragen (31%). Het aandeel dat advies inwint bij een architect of energiedeskundige is ook toegenomen maar blijft laag (24%).

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details