Tagarchief: CIVA

Boeklancering – ‘Stedenbouw kan ook zo’

Book-Mockup01
Lees het gehele artikel

Op vrijdag 3 juni werd het inspirerende voorbeeldenboek ‘Stedenbouw kan ook zo’ officieel voorgesteld in CIVA (Brussel). Dit boek kwam er op initiatief van VIBE, in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, Faculteit Architectuur van KU Leuven, VRP, ABLLO en Samenhuizen Het boek bundelt hoopgevende initiatieven op vlak van toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning die een antwoord bieden op de uitdagingen van vandaag. 

‘Een groene saus zal niet volstaan. Er is nood aan een heuse transitie of omslag’. Dat is de boodschap die de initiatiefnemers en auteurs van dit boek willen meegeven. “We staan voor immense ecologische en sociale uitdagingen, met niet alleen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, maar ook de vergrijzing en gezinsverdunning, en de toenemende ruimtelijke wanorde”, aldus de auteurs Eva Heuts, architect-stedenbouwkundige en specialist duurzame stedenbouw bij VIBE, en Erik Grietens die zich als beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu al twintig jaar vastbijt in ruimtelijke ordening.

Praktische handvaten

Dit inspiratieboek ‘Stedenbouw kan ook zo’ is er voor iedereen die met stedenbouw en ruimtelijke planning te maken heeft: beleidsmakers, professionals in de stedenbouw, architectuur of landschapsarchitectuur, belangengroepen, maatschappelijke organisaties, procesmanagers en tot slot ook geïnteresseerde en geëngageerde burgers. De selectie van de 57 gepubliceerde voorbeeldprojecten is het resultaat van een oproep die begin 2021 werd gelanceerd bij gemeenten, ontwerpbureaus, projectontwikkelaars en burgercollectieven. Eva Heuts: “We willen inspireren en oplossingen aanbieden aan de hand van goede voorbeelden. Daarbij reiken we ook praktische handvaten aan, zowel wat betreft het traject als de toepassing van ontwerp- en uitvoeringsstrategieën.” Elk hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de uitdagingen en schetst vervolgens verschillende strategieën, inclusief voorbeeldprojecten, die hierop een antwoord bieden. Concrete oplossingen en een goede stap in de richting van de regeneratieve gemeente.    

Over het boek

Auteurs: Eva Heuts (VIBE) en Erik Grietens (BBL)
Ontwerp: Sarah Schrauwen en Mathieu Vancamp (doublebill.design)
Druk: Die Keure, Brugge
Uitgever: Public Space
Prijs: 34,00 euro

Verkrijgbaar via www.publicspace.be, in de boekhandel en via online platforms zoals bol.com.

WIN!
Maak kans op één van de drie gratis exemplaren van het boek ‘Stedenbouw kan ook zo’. Hoe? Volg ArchiComm BE op LinkedIn en like dit bericht over deze winactie (ten laatste op 15/7/2022). De winnaars ontvangen een bericht én het boek in de brievenbus.