Tagarchief: Gas.be

Verwarmen met gas: duurzaam en toekomstbestendig

Green-gas-smoke-cloud-wallpaper_1359245
Lees het gehele artikel

Gas is een ideaal vertrekpunt voor wie bouw- of renovatieplannen heeft. Met deze brandstof stem je je warmtebehoefte af op je ambities en financiële mogelijkheden. Tegelijkertijd geniet je van alle comfort. Intussen evolueert groen gas met rasse schreden en is deze duurzame variant van aardgas een uitstekende aanvulling op hernieuwbare energiebronnen.

Gasverwarming bestaat in heel wat varianten: van de alom gekende gascondensatieketel over de gaswarmtepomp tot de brandstofcel. Er is altijd wel een geknipte oplossing voor je woonsituatie. Een appartement, rijwoning of vrijstaande woning hebben namelijk totaal verschillende energiebehoeftes en technische mogelijkheden. 

Door de band genomen is de gascondensatieketel een ideale basisoplossing voor iedere woning of appartement. (Beeld: Buderus)

Breed inzetbaar

Door de band genomen is de gascondensatieketel een ideale basisoplossing voor iedere woning of appartement. Het ruime bereik aan vermogens in de verwarmingstoestellen maakt dat er altijd wel een oplossing is, of het nu gaat om een niet-geïsoleerde woning die een hoog vermogen vraagt of een passiefhuis dat amper verwarmingsvermogen nodig heeft. Condenserende ketels hebben een hoog rendement en bijgevolg een laag verbruik. 

Naast de condensatieketel bestaan er ook gasabsorptiewarmtepompen. In plaats van elektriciteit gebruiken ze gas om warmte op te wekken. De gasbrander werkt uiterst efficiënt. “Een andere mogelijkheid is het werken met een hybride systeem. In zo’n systeem wordt de bestaande gascondensatieketel aangevuld met bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Op piekmomenten ondersteunt een gascondensatieketel de warmtepomp in de productie van warm water.”

Gas is uitstekend te combineren met hernieuwbare energie, zoals zonne-energie: met een zonneboiler wek je tot de helft van je warmwaterbehoefte gratis op met hulp van de zon. De zonnecollector, ook wel thermische zonnepanelen genaamd, op je dak zet de zonnestralen om in warmte-energie die de vloeistof in de buizen opwarmt. Deze vloeistof verwarmt op haar beurt via een warmtewisselaar het water in je boiler. 

Een (micro)warmtekrachtkoppeling levert naast warmte ook stroom. (Beeld: Sibelga)

Elektriciteit maken met gas

Verwacht je meer van je verwarming? Een brandstofcel en een (micro)warmtekrachtkoppeling leveren je naast warmte ook stroom. Deze apparaten produceren in eerste instantie elektriciteit – weliswaar met een laag vermogen – maar ze werken continu en produceren warm water. Een brandstofcel is nog relatief nieuw en leent zich perfect voor een goed geïsoleerde een- of tweegezinswoning. Het brandstofverwarmingstoestel dekt de volledige warmtebehoefte en de basisbehoefte aan elektriciteit en neemt daarvoor niet meer plaats in dan een koelkast. Met de combinatie van een gascondensatieketel en een brandstofcelmodule daalt het energieverbruik ten opzichte van de traditionele gascondensatietechniek met zo’n 40 procent. 

Een (micro)warmtekrachtkoppeling of WKK is het alternatief voor de appartementsgebouwen of groepswoningen met een gemeenschappelijke warmwaterproductie. De WKK levert een hoog rendement waardoor het brandstofverbruik 20 tot 30 procent lager zal liggen.  


Groen is het nieuwe zwart

In de energiesector zijn groene energie en groen gas hipper dan ooit. Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Daardoor wordt het een belangrijke speler in de energietransitie. 

Uit slib, tuinafval, groenten- en fruitresten en dierlijke mest produceren we biogas. In een gesofisticeerde installatie vergisten of vergassen we deze biomassa. Zo zetten de bacteriën de koolstof om tot biogas. Dit gas wordt vervolgens gezuiverd tot biomethaan, dat we eenvoudigweg in het bestaande gasnetwerk kunnen injecteren. Een bijkomende troef van groen gas: de aanvoer ervan is stabiel. Dieren blijven mest produceren en wij organisch afval. Dat biedt ons de flexibiliteit die nodig is om de inzet van duurzame energiebronnen mogelijk te maken.

Tegen 2050 wil Europa tot 95 procent minder broeikasgassen uitstoten. Voor ons land valt er nog een hele weg af te leggen. Slechts 18 procent van onze energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen zoals zon of wind. Door zonne- en windenergie aan te vullen met energie uit groen gas kunnen we uiteindelijk naar een volledig duurzaam energiesysteem en een 100 procent duurzame samenleving gaan.

De gascondensatieketels van vandaag zijn ook helemaal klaar voor een groene toekomst. Ze kunnen perfect verwarmen met groene gassen van vandaag en morgen.

Tegen 2050 klimaatneutraal? Topman Febeliec: ‘De kostprijs van de energietransitie zal enorm zijn’

kernenergie kopiëren
Lees het gehele artikel

Halen we de doelstelling om 55 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2030? En wat met de ambitie om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn? Al deze vragen werden voorgelegd aan Peter Claes, hoofd van Febeliec, in ‘Bouwen aan een positief energieverhaal’, de interviewreeks van gas.be. “We moeten vooral maken dat we onze economische activiteit en welvaart niet verliezen in dit verhaal. En zoeken naar haalbare oplossingen”, aldus Claes.

“Het verduurzamen van ons energieverbruik blijft voor alle sectoren een enorme uitdaging”, zo steekt Claes van wal. “We lopen op dat vlak achter op sommige andere Europese landen. Dat heeft natuurlijk te maken met onze ruimtelijke ordening en met de mogelijkheden: we beschikken over weinig natuurlijke grondstoffen die nuttig zijn voor de elektriciteitsproductie. En het is niet eenvoudig om infrastructuur voor hernieuwbare industrie tot ontwikkeling te brengen. Denk maar aan het protest van de bevolking tegen grote onshore windturbineprojecten of nieuwe hoogspanningsleidingen.” Net daarom is de eerste noodzaak voor het realiseren van de energietransitie het overtuigen van de burgers, aldus Claes. “De burger heeft een sterke stem als het gaat om grote infrastructuurprojecten, en dat is een goede zaak, maar tegelijkertijd is het een rem op ontwikkelingen. We moeten de burger mee aan boord krijgen als we willen dat de energietransitie slaagt.”

Onze elektriciteit is nu al 10 tot 40 procent duurder dan onze buurlanden. Dat is een handicap voor onze bedrijven.

Komt 2030 te vroeg? 

Er is dus heel wat werk aan de winkel en de lat ligt hoog. Te hoog? “55 procent minder CO2 tegen 2030 is een gigantische opdracht. Zelfs 40 procent was al moeilijk”, bekent Claes. Voor de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, staan we er beter voor: “Dan zullen er drie grote technologieën beschikbaar zijn: hernieuwbare energie (gekoppeld aan opslag en omzetting in waterstof of andere moleculen), fossiele brandstoffen (waarbij de vrijgekomen CO2 nuttig gebruikt of opgeslagen wordt) en nieuwe kernenergie: verguisd door velen, maar wel CO2-vrij.” 

De geplande kernuitstap in 2025, en de onzekerheid daarrond, maakt de zaak er niet eenvoudiger op, stelt Claes. “Als we de centrales van Doel en Tihange vervangen door gasgestookte centrales, zullen zowel de CO2-uitstoot als de kost opnieuw stijgen. Bovendien staat de discussie over deze twee centrales los van het debat over de toekomstige rol van kernenergie. Tegen 2050 kan je nadenken over nieuwe, efficiënte en veilige centrales. Dat vraagt natuurlijk om enorme investeringen, maar dat geldt evenzeer voor andere technologieën.” Bovenal vraagt Febeliec een perspectief op lange termijn. “Er is nog altijd niet beslist wat er in de plaats van kernenergie komt. De bevoorradingszekerheid mag in geen geval in gedrang komen”, zegt Claes. 

De industrie kan nooit de volledige factuur van de energietransitie dragen, vindt Claes.

Competitief blijven

Eén ding staat buiten kijf: de kost van de energietransitie zal enorm zijn. Wie zal dat betalen? De industrie kan nooit de volledige factuur dragen, vindt Claes. “Onze bedrijven moeten de concurrentie aangaan met bedrijven van over de hele wereld. Als de energie onbetaalbaar wordt, zullen zij verhuizen naar andere werelddelen en dat zal welvaart, jobs en toegevoegde waarde kosten.” Een CO2-taks op ingevoerde producten is een mogelijkheid, maar ook op dat vlak pleit Claes voor voorzichtigheid. “Dat is immers een mes dat aan twee kanten snijdt. Zo kan pakweg China ervoor kiezen om op haar beurt onze producten extra te belasten. Zo dreigt de volledige wereldhandel onderuit te gaan. Het is dus een delicate evenwichtsoefening die tijd zal vragen.” Volgens Claes kunnen overheden een sturende rol opnemen: “Overheidssteun kan een eerste duwtje in de rug van nieuwe technologieën en infrastructuur geven, en nieuwe mogelijkheden creëren.”

Moet de energie duurder worden, om mensen en bedrijven meer bewust te maken van de energiekost? Ook op dat vlak pleit Claes voor realiteitszin: “Onze elektriciteit is nu al 10 tot 40 procent duurder dan onze buurlanden. Dat is een handicap voor onze bedrijven.”

Nieuwe technologieën 

Volgens Claes heeft de Belgische industrie al sterk geïnvesteerd in de vergroening van haar processen. “De bestaande processen zijn al sterk verbeterd. Maar er is meer nodig: we moeten ons op technologisch vlak verbeteren en dus nieuwe technologieën uitvinden”, aldus Claes. “Het verder ontwikkelen van groene waterstof, bijvoorbeeld, vergt enorme investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Daar moeten we in de komende decennia zeker naar kijken. Alle bedrijven willen dat, zoals nu iedereen snakt naar een coronavaccin. Gas is nu al heel belangrijk voor de industrie en als het mogelijk is om gas op een klimaatneutrale manier aan te maken, wordt daar uiteraard naar gekeken”, besluit de topman van Febeliec.