Tagarchief: Jonge Garde

Jonge Garde – “Ik wil vooruit denken, met open ended design dat zich laat aanpassen aan de toekomst”

Stagiair-2—GM-Site_Mertens-Architecten_3d-beeld-(1)(ENT_ID=14
Lees het gehele artikel

Mathias Seys, stagiair burgerlijk ingenieur-architect bij Mertens architecten, is een man met een toekomstvisie. Niet alleen wat zijn carrière als architect aangaat – die trouwens tijdens zijn stage al een vliegende start kent – maar ook wat betreft zijn ontwerpen. Hij gaat uit van ‘open-ended design’, dat zich niet laat vastpinnen in het heden maar ook rekening houdt met de toekomstige veranderingen. Daarnaast staat duurzaamheid, maar vooral ook welbevinden, hoog op zijn agenda als architect. Net zoals hij ook zijn eigen welbevinden binnen het team van Mertens architecten zeer hoog inschat.

De riante daktuin zorgt voor groenbeleving en komt het welbevinden van de bedienden op de bovenverdiepingen ten goede. (project Beerens – Mertens Architecten)

Over zijn studiekeuze moest Mathias Seys (24) niet lang twijfelen. Al van in de lagere school wist hij dat hij wou bouwen en creëren. Met zijn vader als voorbeeld lag de keuze al op jonge leeftijd vast: Mathias wou en zou burgerlijk ingenieur-architect worden. Net als zijn familie dat voor hem deed, koos hij voor KU Leuven, waar hij een mooi studietraject kon afleggen.

Mathias Seys, burgerlijk ingenieur-architect, verstrekt het team van Mertens architecten.

Open-ended & inclusive design

“Enerzijds was ik gefascineerd door het wiskundige aspect en wou ik begrijpen hoe constructies in elkaar zitten. Het hoe en waarom van een gebouw. Daarnaast sprak ook het kunstzinnige me sterk aan, het creatief ontwerpen”, gaat Mathias van start. Dit alles leidde tot de keuze van burgerlijk ingenieur-architect. “Sommige vakken eigen aan de ingenieursopleiding zal ik als architect misschien niet zo vaak meer benutten, maar toch is het een brede basis waar ik op kan terugvallen.” Wat de keuzevakken betreft, koos Mathias zeer toekomstbewust voor ‘open-ended design’ en voor ‘inclusive design’ waarbij architectuur geoptimaliseerd wordt voor gebruikers met specifieke wensen. “Heel interessant, want dit liet me toe om alle eerder gerealiseerde ontwerpen af te toetsen aan de noden van iemand met een beperking.” Tijdens zijn opleiding had hij ook de kans om een maand aan het Politecnico di Milano te studeren. “Boeiend hoe er een synergie ontstaat tussen de studenten uit verschillende landen die vaak, door hun culturele achtergrond, een andere insteek hebben. Net daarom koos ik ook in Leuven om vaak samen te werken met Erasmus- of anderstalige studenten. Heel interessant.”

Het ontwerp voor het nieuwe kantoorgebouw van EDR, met interne patio en een boom die tot boven het dak zal uitgroeien. (Mertens Architecten)

Welbevinden

Voor zijn stageplaats ging Mathias heel bewust op zoek naar een middelgroot kantoor met een grote variëteit aan projecten. Na verschillende interviews viel de keuze op Mertens Architecten met een veertigtal medewerkers, waarvoor Mathias zelfs van Asse naar Antwerpen verhuisde. “De klik was er. De familiale sfeer onder de collega’s is misschien net zo belangrijk als de architecturale kansen die ik krijg.” En kansen zijn er. Zo mocht Mathias zich buigen over het ontwerp voor de GM site, waar het voormalige gebouw van General Motors op de Antwerpse Noorderlaan wordt omgevormd tot de nieuwe centrale vestiging van Beerens. Goed voor een footprint van 19.000 vierkante meter. “Een grote uitdaging die ik met beide handen gegrepen heb.” En het ontwerp werd gesmaakt, zowel door de zaakvoerder als de bouwheer. Ondertussen is de bouwaanvraag binnen en staat Mathias samen met stagemeester arch. Patrick Troch in voor de uitvoering van het project. Aan het bestaande gebouw worden drie bouwlagen toegevoegd. Het initiële gebouw werd, met respect voor het verleden, gemoderniseerd en kreeg groengevels die de beplanting in de omgeving als het ware tot op de riante daktuin van maar liefst 10.000 vierkante meter leiden. Een ‘groene draad’. “Dit groen draagt bij tot het welbevinden en de beleving van de kantoormedewerkers, net als het zuidgerichte zicht op de haven.” Welbevinden is een belangrijk thema in het werk van Mathias Seys, zo ook in het ontwerp dat hij, in opdracht van Mertens Architecten, voor het havenbedrijf EDR realiseerde. Het gebouw combineert een riante inkom met een eerder gesloten plint in baksteen. De twee bovenverdiepingen trekken volop licht binnen dankzij de grote raampartijen. De luifels, in dezelfde cortenstaallook als de ramen, creëren op hun beurt schaduw en voorkomen oververhitting. En op zijn minst even belangrijk: de interne patio die het groen tot dicht bij de medewerkers brengt. Architectuur, functioneel en duurzaam, maar ook ten dienste van de beleving. Dat is waar het Mathias om te doen is.    

“Het bewust zijn van de ruimtelijke beleving staat centraal in het ontwerpproces”

Lothar 1a – DSC_0786 kopiëren
Lees het gehele artikel

Zijn studietraject is misschien eerder ongewoon, maar geeft wel blijk van doorzettingsvermogen. En kijk waar zijn volharding hem heeft gebracht: als stagiair-architect maakt hij deel uit van het multidisciplinair ontwerpteam van Conix RDBM Architects waar hij zich ten volle kan ontplooien en vervolmaken.

Wie stage loopt in een groot architectenbureau krijgt minder snel verantwoordelijkheden? Lothar Morioux, 26 jaar jong en vol ambitie, bewijst het tegendeel. Hij voelt zich als een vis in het water bij Conix RDBM Architects waar hij al tal van ontwerpen en 3D-modellen kon realiseren. Hij krijgt de gelegenheid om mee te denken over een diversiteit aan innovatieve projecten, wat perfect aansluit bij zijn ambitie. Lothar: “Het is de architectuur op grotere schaal, maar met fijngevoeligheid in de details, die me fascineert.” Zijn frisse blik wordt gewaardeerd. Nog voor de aanvang van zijn stage, maakte hij als jobstudent al deel uit van het team en kon zich zo vertrouwd maken met de manier van werken. Vandaar de progressie doorheen zijn traject en de navenante uitdagingen. Wat Lothar zelf alvast erg apprecieert.

Masterontwerp in Studio ‘Bouwcultuur’: de ruimte tussen de twee gebouwen heeft een verbindende functie, maar trekt de stad ook tot diep in de site. (i.s.m. Oussama Ajjaji, Alejandro Moreno Ruiz, Maxime Staquet / docenten: Koen Van Bockstal & Douglas Allard)

Persoonlijk traject

Al van jongsaf was Lothar gepassioneerd door architectuur en het herinrichten van ruimtes om op zoek te gaan naar een nieuwe manier om ze te beleven en te ervaren, toen nog van het ouderlijke huis. Een online tekenprogramma was als het ware zijn speelgoed. Maar hij was ook sportief aangelegd en koos in het middelbaar eerst nog voor de sportschool. De ambities op vlak van architectuur bleven weliswaar overeind. Omdat de stap naar de universiteit op dat moment te groot leek, viel de keuze op de opleiding Toegepaste Architectuur aan de Hogeschool van West-Vlaanderen in Brugge. Maar eens de smaak te pakken, was er honger naar meer: meer kennis maar ook meer verantwoordelijkheid. Na een schakelprogramma van anderhalf jaar startte hij alsnog met succes aan zijn Master Architectuur aan de Universiteit Antwerpen. Lothar: “Deze masteropleiding heeft mijn creatieve blik aanzienlijk verruimd. Achteraf gezien was dit de juiste keuze.” Waar Lothar zichzelf ziet binnen tien jaar? “Mijn traject heeft mij gebracht waar ik nu wil zijn. Verder ben ik gezond ambitieus en nieuwsgierig naar wat architectuur voor mij in de toekomst in petto heeft. Wel zie ik mij als onderdeel van een team. Elkaar inspireren en de kracht van elk individu inzetten om zo het maximale uit een opdracht te halen, daar geloof ik in.”

Masterontwerp in studio ‘Stedelijkheid’: een nieuwe ontwikkeling in het Kielpark. (i.s.m. Simon Lievens / docenten: Dirk Janssen & Erik Wieers)

Ruimtelijke beleving

Lothar ziet architectuur niet als een doel op zich, maar als een middel om doelen te bereiken. “De ruimtelijke beleving staat voor mij als architect altijd voorop. Architectuur zonder gebruiker komt nu eenmaal niet tot leven. Gebouw en gebruik zijn onlosmakelijk verbonden. Let wel, soms is het niet eenvoudig om de toekomstige gebruikers te voorspellen, maar daarin zit nu net de uitdaging.” Inspirerende herinneringen heeft Lothar onder meer aan docent, architect en Vlaams Bouwmeester Erik Wieers die hem begeleidde tijdens zijn eerste masterontwerp. Lothar: “Architectuur is het moduleren van massa en leegte, één van de aspecten die in dit masterontwerp, een nieuwe ontwikkeling in het Kielpark, aan bod kwamen. De ademruimtes tussen de bouwblokken bieden hier de mogelijkheid om door middel van licht, lucht en open ruimtes een maximale connectie met de natuur te creëren.” Ook Lothars tweede masterontwerp stond in het teken van de ruimtelijke beleving, met daarnaast aandacht voor de harmonieuze aansluiting bij het grotere geheel. Het gaat hier om een horseshoe-gebouw waarbij de ruimte of ‘leegte’ tussen de twee volumes de stad tot diep in de site trekt. “Een plek waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Samengevat: de harmonieuze interactie tussen de gebruiker en zijn leefwereld is voor mij een belangrijk uitgangspunt om een architectuur te bekomen waarin de gebruiker zich op een comfortabele manier kan ontplooien.”